021 781 353   
Genesis Industrial Fastners Ltd > Products > Structural Fastening Systems

Structural Fastening Systems

Avbolt®

Avdelok® Lockbolts

Avtainer® Lockbolts

Camtainer® Structural Panel Fasteners

Hemlok® Structural Rivets

Interlock® Structural Rivets

Large Dia. Avdelok® Lockbolts

Maxlok® Lockbolts

Monobolt® Structural Rivets